Algemene voorwaarden

Kidswannahaves.com is onderdeel van The Dutch View. The Dutch View is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 34.38.43.42. Ons B.T.W. nummer is: NL170141548B01.

1. Bestelling en overeenkomst. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van kidswannahaves.com worden gedaan. Door het drukken op de bestelknop accepteert u deze voorwaarden.

2. Prijzen en verzendkosten. Alle genoemde prijzen op de kidswannahaves.com website zijn inclusief 21 % BTW en excl. de verzendkosten. Verzendkosten van 3,95 zijn alleen voor Nederland, andere landen op aanvraag. Alle prijzen, artikelen en informatie zijn altijd onder voorbehoud.

3. Voorwaarden. Kidswannahaves.com heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webshop te wijzigen.

4. Uitzonderingen. Slechts na schriftelijke toestemming van kidswannahaves.com kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

5. Overeenkomst. De overeenkomst tussen u en kidswannahaves.com komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op onze website door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betaalwijze (door op de knop bevestigen te klikken).

6. Bewijs van opdracht/elektronische communicatie. De administratie van kidswannahaves.com geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan ons verstrekte opdracht(en) en gedane betaling(en) en van de door ons verrichte leveringen. kidswannahaves.com erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent u dit eveneens.

7. Risico en transport. Het risico tijdens het transport van de door u bestelde producten is voor uw rekening.

8. Leveringstermijn. De leveringstermijn van onze producten bedraagt gemiddeld 1 tot 2 werkdagen of anders vermeld bij het artikel of schriftelijk met u overeengekomen. Indien kidswannahaves.com een leveringstermijn van 5 werkdagen niet kan nakomen zal dit schriftelijk (via mail) aan u worden gemeld. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk te melden, waarna kidswannahaves.com het eventueel door u reeds betaalde bedrag binnen 5 werkdagen aan u zal terugbetalen.

9. Ruilen/herroepingsrecht

9.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Artikelen kunnen uitsluitend 
      worden geruild binnen veertien (14)  dagen, mits de artikelen niet zijn beschadigd of gedragen.  Ruilen is uitsluitend mogelijk 
      onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt zijn geld terug met uitzondering van de kosten van verzending en betaalwijzen.

9.2 Voor overeenkomsten met consument-Klanten die tot stand zijn gekomen via de internetsite of een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van 
      elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 
      werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd artikelen die beschadigd zijn of gedragen.

9.3 Indien de Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en onbeschadigd aan Kidswannahaves  
      worden aangeboden, dan draagt Kidswannahaves zorg voor terugbetaling binnen 7 dagen van het door de Koper aan Kidswannahaves betaalde.

9.4 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

10. Klachten. kidswannahaves.com zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt kidswannahaves.com via ons contact formulier informeren. kidswannahaves.com zal alles in het werk stellen de klacht op te lossen en u hiervan binnen 5 werkdagen informeren.

Er kunnen copyright en eigendomsrechten op de foto's zitten die op deze site zijn gebruikt. Vraag naar de mogelijkheden indien er interesse is voor de foto's.